Medlemskontigenten er kr 100,- som blir fakturert per e-post dersom du blir tatt opp som medlem. Du er da medlem av teateret og innbetalingen gir deg rett til en billett til årets hovedforestilling. Medlemskontingenten til Teateret Elvenøkk inkluderer medlemskap i Frilynt Norge og ulykkesforsikring i Gjensidige – samt tilgang til alle kurs, leire og medlemsfordeler i Frilynt Norge.

Opptak til en forestilling skjer etter teaterets behov i begynnelsen av februar. Skuespiller og foresatt inngår da kontrakt med teateret
for hvert oppstartet teaterprosjekt. I kontraktsperioden skal øving og forestillingsplanen følges. Det er ikke mulig å slutte i kontraktsperioden.
Medlem
Foresatt 1
Foresatt 2
Skriv inn fødselsdato på foresatt 1 i dette formatet: 01.02.67.

Fylles kun ut dersom medlemmet er under 18 år
Skriv inn fødselsdato på foresatt 2 i dette formatet: 01.02.67. 

Fylles kun ut dersom medlemmet er under 18 år
Teateret Elvenøkk er familiedrevet – minst en foresatt må delta aktivt i arbeidsgrupper.
 • Tekniskgruppe
 • Markedsgruppe
 • Scenografi og snekkergruppe
 • Kostymegruppe
 • Sminkegruppe
Fylles kun ut dersom medlemmet som meldes inn er over 18 år. 

NB!: Ved valg av skuespiller må du velge minst en gruppe til.
 • Skuespiller
 • Teknisk gruppe
 • Markedsgruppe
 • Scenografi og snekkergruppe
 • Kostymegruppe
 • Sminkegruppe
Felt merket med rød strek er obligatorisk og må fylles ut.